header-jobs-mobile header-jobs

Junior Executive Program Pensioenen

Portemonnee website

Junior Executive Program

Het Junior Executive Program voor toptalenten binnen de pensioenwereld is ontworpen om talentvolle hbo’ers en academici in de voorhoede te plaatsen van een significante transformatie in het Nederlandse pensioenstelsel in bestuur ondersteunende posities.

Het intensieve traject beslaat de eerste drie jaar van de loopbaan in de pensioensector van de junior executives. Het programma is erop gericht om de jonge talenten te ontwikkelen tot deskundige professionals en hen de kans te bieden om een uitdagende positie binnen vooraanstaande pensioenfondsen of pensioenuitvoerders te bekleden.

In het eerste jaar volgen de Junior Executives vóór hun start bij de opdrachtgever de basistraining die de fundamentele aspecten van de pensioenwereld behandelt, zoals de nieuwe Wet toekomst pensioenen, governance, structuren, risicomanagement, vermogensbeheer, IT, actuariële principes en de juridische aspecten van het beheer van pensioenfondsen. Vervolgens wordt deze basiskennis elk kwartaal verrijkt met diepgaande trainingssessies die focussen op specifieke uitdagingen en casestudies binnen de sector.

In de vervolgfase van het expertprogramma, gedurende het tweede en derde jaar, ligt de focus op het verder verdiepen van de opgedane kennis. Door een combinatie van geavanceerde casestudies, interactieve ‘Kijkjes in de keuken’ bij diverse pensioenfondsen en uitvoerders, en een constante stroom van kennisuitwisseling, wordt een rijke leeromgeving gecreëerd waarin de Junior Executives zich kunnen blijven ontwikkelen. Deze activiteiten stellen hen niet alleen in staat om hun theoretische kennis te verbreden, maar ook om praktische inzichten en ervaringen uit te wisselen met professionals uit de sector, wat essentieel is voor hun groei en ontwikkeling binnen de pensioenwereld.

In het derde jaar van het programma bereiken de Junior Executives een belangrijke mijlpaal in hun ontwikkelingsreis: zij nemen de rol van mentor op zich voor de nieuwste lichting trainees. Deze verantwoordelijkheid biedt niet alleen de kans om hun opgedane kennis en ervaringen door te geven, maar stimuleert ook de ontwikkeling van leiderschaps- en coaching vaardigheden. Het ‘mentor zijn’ onderstreept het cyclische karakter van het leren en de kennisoverdracht binnen het programma, waarbij elke generatie bijdraagt aan de groei van de volgende.

Ook faciliteert het programma een naadloze integratie in de werkomgeving door zowel interne begeleiding van collega’s als externe mentoring. Elke trainee krijgt een mentor toegewezen die fungeert als een adviserende en ondersteunende kracht, klaar om in te springen met advies, inzichten en begeleiding op maat.

Voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders betekent deelname aan ons Junior Executive Program een strategische kans om ambitieus jong talent te werven. Een aanzienlijk deel van de opleidings- en begeleidingsverantwoordelijkheid valt buiten de eigen organisatie, hetgeen leidt tot aanzienlijke tijdsbesparingen in deze drukke tijden.

header-tsp-mobile

Voordelen opdrachtgevers (pensioenfondsen en pensioenuitvoerders)

  • Toegang tot ambitieus jong talent: Opdrachtgevers krijgen de kans om ambitieuze, hoogopgeleide jonge professionals aan te trekken die gespecialiseerd zijn in relevante vakgebieden. Dit verzekert hen van een instroom van frisse ideeën en nieuwe perspectieven die cruciaal zijn voor innovatie binnen de sector.
  • Tijdsbesparing en efficiëntie: Een aanzienlijk deel van de opleidings- en begeleidings-verantwoordelijkheid wordt door het programma op zich genomen, wat leidt tot aanzienlijke tijdsbesparingen voor de opdrachtgevers. Zij kunnen zich blijven richten op hun kernactiviteiten, terwijl de junior executives zich buiten de organisatie ontwikkelen.
  • Strategische personeelsontwikkeling: Deelname aan het programma stelt opdrachtgevers in staat om strategisch te investeren in de ontwikkeling van toekomstige leiders binnen de pensioensector. Dit is met name van waarde in een tijd waarin de sector onderhevig is aan aanzienlijke veranderingen.
  • Versterking van het Employer Brand: Door betrokken te zijn bij een programma dat zich richt op maatschappelijke impact en de ontwikkeling van jong talent, kunnen opdrachtgevers hun merk als aantrekkelijke werkgever.
Oude en jonge hand

Voordelen voor de Junior Executives

  • Grondige sectoropleiding: De jonge talenten ontvangen een uitgebreide opleiding van toonaangevende experts binnen de pensioensector. Dit zorgt ervoor dat zij een diepgaand begrip ontwikkelen van de sector en zijn uitdagingen, waardoor zij waardevolle bijdragen kunnen leveren aan hun werkgevers.
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling: Naast vakinhoudelijke ontwikkeling biedt het programma persoonlijke begeleiding en coaching. Dit ondersteunt de algehele persoonlijke ontwikkeling van de trainees en bevordert hun professionele groei.
  • Praktische ervaringDoor een uitdagende positie binnen vooraanstaande pensioenfondsen of -uitvoerders te bekleden, doen Junior Executives waardevolle praktijkervaring op in een dynamische omgeving. Dit versterkt hun CV en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
  • NetwerkmogelijkhedenHet expertprogramma biedt uitgebreide mogelijkheden om te netwerken met professionals binnen de pensioensector. Dit kan van onschatbare waarde zijn voor de carrièreontwikkeling van de trainees.
  • Leiderschaps- en coachingsvaardigheden: In de latere fase van het programma nemen de Junior Executives de rol van mentor op zich. Dit biedt hen de kans om leiderschaps- en coachingsvaardigheden te ontwikkelen, wat essentieel is voor elke verdere carrière progressie
header-contact-mobile

Meer informatie?

Meer informatie over het Junior Executive Program? Neem contact op met:

Janine Bos – 0682749417

Max Walraven – 0612998863

Wil je solliciteren naar een positie in het Junior Executive Program, stuur je CV en motivatie naar janine.bos@thesocialpact.nl